THÀNH CÔNG|CỐ GẮNG|KIÊN TRÌ|SÁNG TẠO|HÀNH ĐỘNG

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Bạn điền tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu
Quên mật khẩu?

Nếu bạn chưa có tài khoản, chỉ mất 1 phút đăng ký để bạn có thể hưởng đầy đủ quyền lợi trên hệ thống

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Dưới đây là 1 số câu hỏi thường gặp trong quá trình đăng nhập và đăng ký tài khoản Ceohead.com

1. Làm thế nào để đăng ký tài khoản?

Để đăng ký tài khoản, bạn cần sử dụng 1 email chưa đăng ký trên hệ thống. Bạn thực hiện điền đầy đủ thông tin để thực hiện đăng ký. Lưu ý username và email là phải duy nhất trên hệ thống, mật khẩu bạn nhập được sử dụng để đăng nhập hệ thống Ceohead.com, không phải mật khẩu email của bạn.

2. Lúc đăng ký bắt nhập tự xác thực là gì?

Quá trình đăng ký hệ thống yêu cầu bạn nhập ký tự xác thực, chính là chuỗi ký tự hiện trên hình ảnh nằm bên cạnh ô ký tự xác thực.

3. Thông báo Username đã tồn tại khi thực hiện đăng ký?

Username trên hệ thống là phải duy nhất. Do vậy khi hệ thống báo đã tồn tại, bạn cần thay bằng 1 username khác. Username chỉ chứa các ký tự và số, không chứa các ký tự đặc biệt và dấu cách

4. Làm thế nào để đăng nhập?

Bạn sử dụng email và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập hệ thống. Lưu ý điền đầy đủ thông tin email ví dụ: ceoleadcoaching@gmail.com

5. Quên mật khẩu thì làm thế nào?

Hệ thống có chức năng cho phép bạn reset lại mật khẩu, bạn click vào link quên mật khẩu. Thực hiện nhập thông tin email của bạn. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới vào email cho bạn.

6. Sử dụng email hay là username để đăng nhập?

Sử dụng email để đăng nhập hệ thống. Bạn lưu ý gõ đầy đủ thông tin của email.